X

Languages

Change the language to your preferred choice.

× Login Register Leaderboards Betaboards Tracks The Bunker Events Search About
Midnight Club: Week 31 - Events - Trials Frontier

Home / Events Hub / Midnight Club: Week 31

Midnight Club: Week 31
Last Updated: 29/05/2018 22:18

Track: Rocks Off
Start: 23/05/2018 10:00 - End: 26/05/2018 09:59
Riders: 44,704
iOS: 20,788 - Android: 23,916

Mixed Leaderboard

PosRider / Level TimeFaultsPercentageBikeUpgrades
1 (1) Nesox_ (56) 21.081 0 0.00% Donkey 10/10/10/10
2 (1) A-AA-01-08 (53) 20.820 0 0.00% Donkey 10/10/10/10
3 (2) CZE-VaNa91 (59) 🤩 21.232 0 0.00% Donkey 10/10/10/10
4 (2) Pretti-NBR (55) 21.131 0 0.00% Donkey 10/10/10/10
5 (3) IT-polTFG (57) 🤩 21.255 0 0.01% Donkey 10/10/10/10
6 (3) BR-TavareS (54) 🤩 21.273 0 0.01% Donkey 10/10/10/10
7 (4) RedTigah (63) 21.305 0 0.01% Donkey 10/10/10/10
8 (4) GTdave (54) 🤩 21.297 0 0.01% Donkey 10/10/10/10
9 (5) FR-LocKDowN (54) 🤩 21.340 0 0.01% Donkey 10/10/10/10
10 (5) GBC_Dark_OP (52) 🤩 21.413 0 0.01% Donkey 10/10/10/10
11 (6) TR1N1DAD.T3F (47) 21.444 0 0.01% Donkey 10/10/10/10
12 (6) Akrasiia (53) 21.445 0 0.01% Donkey 10/10/10/10
13 (7) captainchun2016 (47) 21.482 0 0.02% Donkey 10/10/10/10
14 (7) PlayerControl (51) 21.482 0 0.02% Donkey 10/10/10/10
15 (8) FR-TucheDaddy (47) 🤩 21.482 0 0.02% Donkey 10/10/10/10
16 (8) BOL-Ron-TFG_E (37) 🤩 21.582 0 0.02% Donkey 10/10/10/10
17 (9) F8L_Shot (54) 21.549 0 0.02% Donkey 10/10/10/10
18 (9) VK.Uimbli_SPb (58) 21.632 0 0.02% Donkey 10/10/10/10
19 (10) Husaberg-TFG (54) 🤩 21.582 0 0.02% Donkey 10/10/10/10
20 (10) MEX-Ivan-TFG_EL (48) 🤩 21.658 0 0.02% Donkey 10/10/10/10
21 (11) Rustyfication (55) 🤩 21.638 0 0.02% Donkey 10/10/10/10
22 (11) kamilus26 (56) 🤩 21.673 0 0.02% Donkey 10/10/10/10
23 (12) Sprintsgaming (59) 21.666 0 0.03% Donkey 10/10/10/10
24 (12) Prodigy-BR (44) 21.782 0 0.03% Donkey 10/10/10/10
25 (13) Martimen2-TFG (55) 🤩 21.682 0 0.03% Donkey 10/10/10/10
26 (13) RustawellyRF (53) 21.782 0 0.03% Donkey 10/10/10/10
27 (14) RU-DarkNex-TFG (54) 21.716 0 0.03% Donkey 10/10/10/10
28 (14) MOMO83480 (60) 21.782 0 0.03% Donkey 10/10/10/10
29 (15) BaDBoY53-TFG (55) 🤩 21.796 0 0.03% Donkey 10/10/10/10
30 (15) JPedro-NBR (56) 21.816 0 0.03% Donkey 10/10/10/10
31 (16) RogerLeeCN (60) 21.846 0 0.04% Donkey 10/10/10/10
32 (16) GLUK_63_RUS (64) 21.890 0 0.04% Donkey 10/10/10/10
33 (17) Krivo712 (53) 21.893 0 0.04% Donkey 10/10/10/10
34 (17) DarthKavera-TBR (54) 🤩 21.898 0 0.04% Donkey 10/10/10/10
35 (18) Mkt (43) 21.897 0 0.04% Donkey 10/10/10/10
36 (18) francis70381 (54) 🤩 21.916 0 0.04% Donkey 10/10/10/10
37 (19) Dalasis (49) 21.898 0 0.04% Donkey 10/10/10/10
38 (19) mkbennani (48) 🤡 21.924 0 0.04% Donkey 10/10/10/10
39 (20) PS-eTIGER (52) 🤩 21.899 0 0.04% Donkey 10/10/10/10
40 (20) Tichoslapek-TFG (57) 🤩 21.959 0 0.04% Donkey 10/10/10/10
41 (21) UpsettingStr011 (62) 21.923 0 0.05% Donkey 10/10/10/10
42 (21) #TF-Dark (54) 21.960 0 0.05% Donkey 10/10/10/10
43 (22) Mozart08-TBR (55) 🤩 21.932 0 0.05% Donkey 10/10/10/10
44 (22) Gustavo-AS-BRR (60) 21.964 0 0.05% Donkey 10/10/10/10
45 (23) pipster2014-TFG (66) 21.942 0 0.05% Donkey 10/10/10/10
46 (23) del200725053007 (75) 21.975 0 0.05% Donkey 10/10/10/10
47 (24) Brynk-TFG (58) 🤩 21.942 0 0.05% Donkey 10/10/10/10
48 (24) Xniper-TFG (50) 🤩 21.976 0 0.05% Donkey 10/10/10/10
49 (25) Novastxr (45) 🤩 21.949 0 0.06% Donkey 10/10/10/10
50 (25) Foker_Uno (56) 21.999 0 0.06% Donkey 10/10/10/10
51 (26) CZE-pekso-TFG (55) 🤩 21.958 0 0.06% Donkey 10/10/10/10
52 (26) Ghisone_T3F (54) 🤩 22.022 0 0.06% Donkey 10/10/10/10
53 (27) anschneisebasti (52) 21.976 0 0.06% Donkey 10/10/10/10
54 (27) JamesBlackout (58) 22.037 0 0.06% Donkey 10/10/10/10
55 (28) BubbelZ89 (57) 🤩 21.976 0 0.06% Donkey 10/10/10/10
56 (28) JasonBR13-TBR (53) 22.043 0 0.06% Donkey 10/10/10/10
57 (29) hefty1010 (59) 21.982 0 0.06% Donkey 10/10/10/10
58 (29) Ken_Kaneki-TBR (34) 22.063 0 0.06% Donkey 10/10/10/10
59 (30) CN-_-GRT90ZCP (42) 21.987 0 0.07% Donkey 10/10/10/10
60 (30) MYSTERY-LORD (47) 🤩 22.066 0 0.07% Donkey 10/10/10/10
61 (31) aureliemarmande (59) 21.997 0 0.07% Donkey 10/10/10/10
62 (31) P1nky228 (51) 22.066 0 0.07% Donkey 10/10/10/10
63 (32) The_Kings_Lair (61) 🤩 21.999 0 0.07% Donkey 10/10/10/10
64 (32) droanddry (59) 22.066 0 0.07% Donkey 10/10/10/10
65 (33) ITGE-Power (61) 🤩 21.999 0 0.07% Donkey 10/10/10/10
66 (33) alvarofp98 (57) 22.081 0 0.07% Donkey 10/10/10/10
67 (34) KuroNeur (38) 🤩 🤡 22.016 0 0.08% Donkey 10/10/10/10
68 (34) CagBall (53) 22.096 0 0.08% Donkey 10/10/10/10
69 (35) Danger-TFG (57) 22.019 0 0.08% Donkey 10/10/10/10
70 (35) Davy-Jones-T3F (55) 22.105 0 0.08% Donkey 10/10/10/10
71 (36) Karma-...- (45) 22.032 0 0.08% Donkey 10/10/10/10
72 (36) KingLegend-NBR (47) 22.145 0 0.08% Donkey 10/10/10/10
73 (37) jaytuck09 (55) 22.059 0 0.08% Donkey 10/10/10/10
74 (37) Vandal_K. (51) 22.145 0 0.08% Donkey 10/10/10/10
75 (38) JPN-Yoshiki-TGG (50) 🤩 22.075 0 0.09% Donkey 10/10/10/10
76 (38) R0cketmann (58) 22.148 0 0.09% Donkey 10/10/10/10
77 (39) Somnic (53) 22.088 0 0.09% Donkey 10/10/10/10
78 (39) JUST.SAVAGE. (46) 🤩 22.166 0 0.09% Donkey 10/10/10/10
79 (40) TELBOY1977 (54) 🤩 22.098 0 0.09% Donkey 10/10/10/10
80 (40) Darth.Vader-TFG (36) 22.166 0 0.09% Donkey 10/10/10/10
81 (41) stef2499 (54) 🤩 22.099 0 0.09% Donkey 10/10/10/10
82 (41) justinman114 (55) 22.172 0 0.09% Donkey 10/10/10/10
83 (42) RF_dorleonski (56) 22.116 0 0.09% Donkey 10/10/10/10
84 (42) TM_JonSnow_GT (40) 22.174 0 0.09% Donkey 10/10/10/10
85 (43) Puneet_307 (37) 🤡 22.128 0 0.10% Donkey 10/10/10/10
86 (43) Dier... (41) 🤩 22.191 0 0.10% Donkey 10/10/10/10
87 (44) Spetsnaz-TFG (54) 🤩 22.129 0 0.10% Donkey 10/10/10/10
88 (44) ghorik2014 (41) 22.199 0 0.10% Donkey 10/10/10/10
89 (45) iromagaja (64) 22.132 0 0.10% Donkey 10/10/10/10
90 (45) InfernoTrials (38) 22.211 0 0.10% Donkey 10/10/10/10
91 (46) TesTosTrogN-TFG (48) 22.145 0 0.10% Donkey 10/10/10/10
92 (46) RF_Rosliy (55) 22.213 0 0.10% Donkey 10/10/10/10
93 (47) CN_angang (54) 22.149 0 0.11% Donkey 10/10/10/10
94 (47) SCV20 (48) 22.227 0 0.11% Donkey 10/10/10/10
95 (48) BIGMAN-1080 (57) 22.166 0 0.11% Donkey 10/10/10/10
96 (48) AngeloKaulas21 (61) 22.231 0 0.11% Donkey 10/10/10/10
97 (49) RF_GreenUnicorn (57) 22.166 0 0.11% Donkey 10/10/10/10
98 (49) Margonem10029 (52) 🤩 22.232 0 0.11% Donkey 10/10/10/10
99 (50) RADdad2014-TFG (56) 🤩 22.166 0 0.11% Donkey 10/10/10/10
100 (50) Bernaby123 (32) 🤡 22.259 0 0.11% Donkey 10/10/10/10
101 (51) BLaC2.1aCk (49) 22.172 0 0.11% Donkey 10/10/10/10
102 (51) JP-Yoshbell-TDF (54) 🤩 22.266 0 0.11% Donkey 10/10/10/10
103 (52) MarkkuOhtava (57) 🤩 22.173 0 0.12% Donkey 10/10/10/10
104 (52) Svarog-8888 (45) 🤡 22.274 0 0.12% Donkey 10/10/10/10
105 (53) US-dustincana22 (53) 🤩 22.174 0 0.12% Donkey 10/10/10/10
106 (53) cubsenior (68) 22.282 0 0.12% Donkey 10/10/10/10
107 (54) RF_Gladiator (57) 22.175 0 0.12% Donkey 10/10/10/10
108 (54) ChoppasLuggaTFG (47) 🤩 22.282 0 0.12% Donkey 10/10/10/10
109 (55) PapaFrey (56) 22.175 0 0.12% Donkey 10/10/10/10
110 (55) Akamoid (51) 22.295 0 0.12% Donkey 10/10/10/10
111 (56) PyRo65600 (55) 🤡 22.176 0 0.13% Donkey 10/10/10/10
112 (56) Rasheed-CR7- (51) 22.305 0 0.13% Donkey 10/10/10/10
113 (57) SpeedForNeed (58) 22.199 0 0.13% Donkey 10/10/10/10
114 (57) Alecsandr278 (59) 22.307 0 0.13% Donkey 10/10/10/10
115 (58) violntshags-TFG (45) 🤩 22.199 0 0.13% Donkey 10/10/10/10
116 (58) AndreiAndrei376 (41) 22.314 0 0.13% Donkey 10/10/10/10
117 (59) Rereraser (61) 22.204 0 0.13% Donkey 10/10/10/10
118 (59) PH-kiandavila (55) 22.332 0 0.13% Donkey 10/10/10/10
119 (60) flowinflow (58) 22.212 0 0.13% Donkey 10/10/10/10
120 (60) brianmac2015 (66) 22.343 0 0.13% Donkey 10/10/10/10
121 (61) ySandroid (63) 22.212 0 0.14% Donkey 10/10/10/10
122 (61) Kevinev-N (44) 🤡 22.349 0 0.14% Donkey 10/10/10/10
123 (62) Blaz1ngFury-TFG (57) 🤩 22.212 0 0.14% Donkey 10/10/10/10
124 (62) Dz-Trialswave (55) 🤩 22.363 0 0.14% Donkey 10/10/10/10
125 (63) metjammer (53) 🤩 22.216 0 0.14% Donkey 10/10/10/10
126 (63) donkey-TFG (53) 22.364 0 0.14% Donkey 10/10/10/10
127 (64) RF_LoneWanderer (59) 22.221 0 0.14% Donkey 10/10/10/10
128 (64) YojimBob_ (59) 🤩 22.364 0 0.14% Donkey 10/10/10/10
129 (65) UKR-ChervinkA (61) 22.222 0 0.15% Donkey 10/10/10/10
130 (65) Iaghuglu (40) 22.366 0 0.15% Donkey 10/10/10/10
131 (66) Samer334 (12) 22.224 0 0.15% Donkey 10/10/10/10
132 (66) vaperbreizh (61) 22.366 0 0.15% Donkey 10/10/10/10
133 (67) RF_Monkey (58) 22.224 0 0.15% Donkey 10/10/10/10
134 (67) Flippant9 (55) 22.372 0 0.15% Donkey 10/10/10/10
135 (68) alexismenut (54) 🤩 22.226 0 0.15% Donkey 10/10/10/10
136 (68) VIE_huunghia (48) 22.382 0 0.15% Donkey 10/10/10/10
137 (69) buycut2s (64) 22.246 0 0.15% Donkey 10/10/10/10
138 (69) Boschinator (57) 22.407 0 0.15% Donkey 10/10/10/10
139 (70) khrysisniy (51) 22.248 0 0.16% Donkey 10/10/10/10
140 (70) Makintosh146 (55) 22.411 0 0.16% Donkey 10/10/10/10
141 (71) JPN-Saas2 (56) 22.256 0 0.16% Donkey 10/10/10/10
142 (71) malaikah7_uni (59) 22.411 0 0.16% Donkey 10/10/10/10
143 (72) I.LOVE.OKAPI (50) 22.273 0 0.16% Donkey 10/10/10/10
144 (72) RedDevil-TFG (62) 🤩 22.416 0 0.16% Donkey 10/10/10/10
145 (73) bigB0NER (60) 22.275 0 0.16% Donkey 10/10/10/10
146 (73) dj-guzzler (51) 🤩 22.427 0 0.16% Donkey 10/10/10/10
147 (74) Mark0_01 (54) 22.282 0 0.17% Donkey 10/10/10/10
148 (74) UserLAME-TFG (54) 🤩 22.431 0 0.17% Donkey 10/10/10/10
149 (75) Michel-Mort (58) 22.287 0 0.17% Donkey 10/10/10/10
150 (75) Aud1ty (44) 22.432 0 0.17% Donkey 10/10/10/10
151 (76) eanan-TFG (52) 22.299 0 0.17% Donkey 10/10/10/10
152 (76) stratosxen (50) 22.432 0 0.17% Donkey 10/10/10/10
153 (77) IN_PuNeEt (44) 🤡 22.299 0 0.17% Donkey 10/10/10/10
154 (77) IT-Drummer (56) 🤩 22.432 0 0.17% Donkey 10/10/10/10
155 (78) cocio89 (56) 22.308 0 0.17% Donkey 10/10/10/10
156 (78) S_Kobayashi (66) 22.432 0 0.17% Donkey 10/10/10/10
157 (79) GR-Giotis13-TFG (63) 🤩 22.309 0 0.18% Donkey 10/10/10/10
158 (79) Engyon (56) 22.440 0 0.18% Donkey 10/10/10/10
159 (80) SmileyJ-TFG (54) 🤩 22.311 0 0.18% Donkey 10/10/10/10
160 (80) TuPeuxPasUpload (43) 🤡 22.442 0 0.18% Donkey 10/10/10/10
161 (81) dustinschmeling (55) 22.314 0 0.18% Donkey 10/10/10/10
162 (81) GuglyX (40) 🤡 22.446 0 0.18% Donkey 10/10/10/10
163 (82) stony3 (63) 22.316 0 0.18% Donkey 10/10/10/10
164 (82) X9.Dragon (51) 22.447 0 0.18% Donkey 10/10/10/10
165 (83) IT-maciello (62) 22.319 0 0.19% Donkey 10/10/10/10
166 (83) y6uBayou (54) 22.448 0 0.19% Donkey 10/10/10/10
167 (84) del221006094406 (40) 22.323 0 0.19% Donkey 10/10/10/10
168 (84) TM_Oficer_85_GT (56) 22.459 0 0.19% Donkey 10/10/10/10
169 (85) walleliu (45) 🤡 22.326 0 0.19% Donkey 10/10/10/10
170 (85) Pannekoen-TFG (54) 22.463 0 0.19% Donkey 10/10/10/10
171 (86) phunkyStar_ (42) 22.326 0 0.19% Donkey 10/10/10/10
172 (86) SuperTuija (53) 22.466 0 0.19% Donkey 10/10/10/10
173 (87) del190429011929 (64) 22.332 0 0.19% Donkey 10/10/10/10
174 (87) Mandrake_79 (60) 🤩 22.478 0 0.19% Donkey 10/10/10/10
175 (88) Zachary0728 (55) 🤡 22.346 0 0.20% Donkey 10/10/10/10
176 (88) Mobo34266 (40) 🤡 22.480 0 0.20% Donkey 10/10/10/10
177 (89) SAM-85SP (59) 22.358 0 0.20% Donkey 10/10/10/10
178 (89) BazZz_hc (53) 22.487 0 0.20% Donkey 10/10/10/10
179 (90) RF_Rezzoxe (75) 🤩 22.361 0 0.20% Donkey 10/10/10/10
180 (90) bertnernie-TFG (57) 🤩 22.488 0 0.20% Donkey 10/10/10/10
181 (91) ShiroNeur (38) 🤩 🤡 22.362 0 0.20% Donkey 10/10/10/10
182 (91) CheekiBreekiTFG (57) 22.496 0 0.20% Donkey 10/10/10/10
183 (92) del200616053008 (60) 22.362 0 0.21% Donkey 10/10/10/10
184 (92) Artorias.Ds (48) 🤩 22.499 0 0.21% Donkey 10/10/10/10
185 (93) MartinUchihaTFG (55) 22.362 0 0.21% Donkey 10/10/10/10
186 (93) Digriz095 (53) 🤩 22.499 0 0.21% Donkey 10/10/10/10
187 (94) scogliattol0 (57) 22.365 0 0.21% Donkey 10/10/10/10
188 (94) dutscher-DE (52) 🤩 22.506 0 0.21% Donkey 10/10/10/10
189 (95) Hiiibouuux (62) 22.375 0 0.21% Donkey 10/10/10/10
190 (95) guest-xY8L2n20 (75) 🤡 22.506 0 0.21% Donkey 10/10/10/10
191 (96) Kneepsteegje (52) 22.376 0 0.21% Donkey 10/10/10/10
192 (96) ENGAGE_LIFE (46) 🤩 22.508 0 0.21% Donkey 10/10/10/10
193 (97) ZacKy_YT (43) 🤡 22.396 0 0.22% Donkey 10/10/10/10
194 (97) Peri_Go... (57) 22.508 0 0.22% Donkey 10/10/10/10
195 (98) muliaboy (56) 🤩 22.398 0 0.22% Donkey 10/10/10/10
196 (98) DAVEACE17.cz (60) 🤩 22.509 0 0.22% Donkey 10/10/10/10
197 (99) Ninjadospantano (23) 22.399 0 0.22% Donkey 10/10/10/10
198 (99) Pantwane (51) 22.514 0 0.22% Donkey 10/10/10/10
199 (100) yorkuundergrad (60) 22.399 0 0.22% Donkey 10/10/10/10
200 (100) Diogoh-TBRR (58) 🤩 22.516 0 0.22% Donkey 10/10/10/10
201 (101) Lapensee88-TFG (55) 22.404 0 0.23% Donkey 10/10/10/10
202 (101) guest-Vj42Jnyy (33) 🤡 22.516 0 0.23% Donkey 10/10/10/10
203 (102) BlazedRaider84 (54) 🤩 22.407 0 0.23% Donkey 10/10/10/10
204 (102) Dayko89 (56) 22.524 0 0.23% Donkey 10/10/10/10
205 (103) atruty (53) 22.410 0 0.23% Donkey 10/10/10/10
206 (103) UA_Semer_TM (53) 🤩 22.525 0 0.23% Donkey 10/10/10/10
207 (104) Aquaw2 (20) 22.411 0 0.23% Donkey 10/10/10/10
208 (104) IT-ZAPATA (58) 🤩 22.530 0 0.23% Donkey 10/10/10/10
209 (105) KillaRageaholic (44) 🤩 22.429 0 0.23% Donkey 10/10/10/10
210 (105) TM_MadCanis_GT (50) 22.532 0 0.23% Donkey 10/10/10/10
211 (106) Papagreec78 (54) 🤩 22.432 0 0.24% Donkey 10/10/10/10
212 (106) KuntaKinte1988 (50) 🤩 22.532 0 0.24% Donkey 10/10/10/10
213 (107) negodyaeff (36) 🤩 22.447 0 0.24% Donkey 10/10/10/10
214 (107) olasinskunk (54) 22.541 0 0.24% Donkey 10/10/10/10
215 (108) CN-dAjIaO (58) 22.449 0 0.24% Donkey 10/10/10/10
216 (108) chrismitchebNhy (48) 22.546 0 0.24% Donkey 10/10/10/10
217 (109) PH-doynikTFG (54) 22.449 0 0.24% Donkey 10/10/10/10
218 (109) Alib0ulala_T3F (52) 🤩 22.547 0 0.24% Donkey 10/10/10/10
219 (110) farnsi_TFG (52) 22.454 0 0.25% Donkey 10/10/10/10
220 (110) SK-Faklmen (58) 22.555 0 0.25% Donkey 10/10/10/10
221 (111) M3gatronik (40) 22.458 0 0.25% Donkey 10/10/10/10
222 (111) Sempay_Nito (75) 🤡 22.557 0 0.25% Donkey 10/10/10/10
223 (112) PimpDaddyRay (60) 22.458 0 0.25% Donkey 10/10/10/10
224 (112) sakolarano (41) 22.562 0 0.25% Donkey 10/10/10/10
225 (113) xGbro (50) 🤩 22.462 0 0.25% Donkey 10/10/10/10
226 (113) Sl1mboy84_T3F (60) 22.563 0 0.25% Donkey 10/10/10/10
227 (114) MOB_Mafioso83 (61) 22.466 0 0.26% Donkey 10/10/10/10
228 (114) Oussama611 (39) 🤡 22.566 0 0.26% Donkey 10/10/10/10
229 (115) beercan-TFG (51) 🤩 22.472 0 0.26% Donkey 10/10/10/10
230 (115) mr.smith-TFG (43) 🤩 22.575 0 0.26% Donkey 10/10/10/10
231 (116) del221012065901 (54) 22.475 0 0.26% Donkey 10/10/10/10
232 (116) PH-Pixelbits (41) 22.575 0 0.26% Donkey 10/10/10/10
233 (117) Rosie2353 (57) 🤩 22.477 0 0.26% Donkey 10/10/10/10
234 (117) ChrizHE (62) 22.578 0 0.26% Donkey 10/10/10/10
235 (118) du8zee (48) 🤩 22.479 0 0.26% Donkey 10/10/10/10
236 (118) KZ-Adik-TFC (52) 🤡 22.582 0 0.26% Donkey 10/10/10/10
237 (119) Pyton_88-DMA (54) 🤩 22.481 0 0.27% Donkey 10/10/10/10
238 (119) bhavesh_18 (45) 22.582 0 0.27% Donkey 10/10/10/10
239 (120) Bazzil4eg (57) 22.482 0 0.27% Donkey 10/10/10/10
240 (120) Der_Ruka (45) 🤩 22.599 0 0.27% Donkey 10/10/10/10
241 (121) realaaahrdoum (50) 🤩 22.482 0 0.27% Donkey 10/10/10/10
242 (121) ASDPastor (55) 🤡 22.607 0 0.27% Donkey 10/10/10/10
243 (122) ssilenceikillyu (58) 22.489 0 0.27% Donkey 10/10/10/10
244 (122) amarildua91_DMA (52) 🤩 22.610 0 0.27% Donkey 10/10/10/10
245 (123) Thesmash2142 (43) 22.494 0 0.28% Donkey 10/10/10/10
246 (123) tkhbder123 (49) 22.611 0 0.28% Donkey 10/10/10/10
247 (124) NL-CasperH (63) 🤩 22.499 0 0.28% Donkey 10/10/10/10
248 (124) j.bajer250 (55) 22.615 0 0.28% Donkey 10/10/10/10
249 (125) DWT197723 (53) 22.499 0 0.28% Donkey 10/10/10/10
250 (125) RF_Cherepashkin (54) 🤩 22.626 0 0.28% Donkey 10/10/10/10
251 (126) f4b10_88 (44) 22.499 0 0.28% Donkey 10/10/10/10
252 (126) Nasferatu-TFG (51) 🤩 22.627 0 0.28% Donkey 10/10/10/10
253 (127) TheProeb (46) 22.507 0 0.28% Donkey 10/10/10/10
254 (127) Wattywatt-TFG (46) 22.632 0 0.28% Donkey 10/10/10/10
255 (128) JamPat-TFG (52) 🤩 22.516 0 0.29% Donkey 10/10/10/10
256 (128) TITAN20999 (56) 22.640 0 0.29% Donkey 10/10/10/10
257 (129) dys22 (52) 🤩 22.516 0 0.29% Donkey 10/10/10/10
258 (129) DarK.Sine (75) 22.644 0 0.29% Donkey 10/10/10/10
259 (130) AndreiTk30 (59) 22.531 0 0.29% Donkey 10/10/10/10
260 (130) Sidney-STF-13 (43) 🤩 22.645 0 0.29% Donkey 10/10/10/10
261 (131) BG-LeSTeR (56) 22.532 0 0.29% Donkey 10/10/10/10
262 (131) Rustyfication (55) 🤩 22.647 0 0.29% Donkey 10/10/10/10
263 (132) rbing (46) 22.549 0 0.30% Donkey 10/10/10/10
264 (132) DylanDoBChillin (54) 🤩 22.649 0 0.30% Donkey 10/10/10/10
265 (133) alextool3 (54) 🤡 22.549 0 0.30% Donkey 10/10/10/10
266 (133) ko-sa (53) 22.649 0 0.30% Donkey 10/10/10/10
267 (134) Davizbeland (64) 22.566 0 0.30% Donkey 10/10/10/10
268 (134) matthias_peeter (58) 22.654 0 0.30% Donkey 10/10/10/10
269 (135) juliengentin (60) 22.574 0 0.30% Donkey 10/10/10/10
270 (135) RAYAN7257 (12) 🤡 22.655 0 0.30% Donkey 10/10/10/10
271 (136) guo390 (59) 🤡 22.577 0 0.30% Donkey 10/10/10/10
272 (136) UA_Twister_TM (45) 22.656 0 0.30% Donkey 10/10/10/10
273 (137) Sardius77-TFG (52) 22.582 0 0.31% Donkey 10/10/10/10
274 (137) Hyge-FIN (40) 22.663 0 0.31% Donkey 10/10/10/10
275 (138) del220403095001 (58) 22.589 0 0.31% Donkey 10/10/10/10
276 (138) Amina74 (42) 🤡 22.666 0 0.31% Donkey 10/10/10/10
277 (139) Drd3nf3r (46) 22.593 0 0.31% Donkey 10/10/10/10
278 (139) VodkaLegion (46) 22.682 0 0.31% Donkey 10/10/10/10
279 (140) Zafiro111 (64) 🤩 22.598 0 0.31% Donkey 10/10/10/10
280 (140) skendik (71) 22.682 0 0.31% Donkey 10/10/10/10
281 (141) CN-ZhaoRiTian (60) 22.599 0 0.32% Donkey 10/10/10/10
282 (141) mahaon91 (53) 22.686 0 0.32% Donkey 10/10/10/10
283 (142) King_Daviz (51) 22.599 0 0.32% Donkey 10/10/10/10
284 (142) Dozer84-TFG (56) 22.692 0 0.32% Donkey 10/10/10/10
285 (143) Ghost-gr_TFG (60) 22.616 0 0.32% Donkey 10/10/10/10
286 (143) Punisher-BRR (48) 🤩 22.693 0 0.32% Donkey 10/10/10/10
287 (144) mathatter911 (46) 🤩 22.623 0 0.32% Donkey 10/10/10/10
288 (144) guest-bv7vpaqZ (36) 🤡 22.696 0 0.32% Donkey 10/10/10/10
289 (145) elastobert (64) 22.624 0 0.32% Donkey 10/10/10/10
290 (145) SirBoxxy (54) 22.699 0 0.32% Donkey 10/10/10/10
291 (146) FerJMS (56) 22.626 0 0.33% Donkey 10/10/10/10
292 (146) MicaRyanSulc (57) 🤩 22.699 0 0.33% Donkey 10/10/10/10
293 (147) FuwafuwaInkyo (63) 22.627 0 0.33% Donkey 10/10/10/10
294 (147) doudou0099 (43) 22.699 0 0.33% Donkey 10/10/10/10
295 (148) knengebretson (55) 22.631 0 0.33% Donkey 10/10/10/10
296 (148) KrazFTW (49) 🤩 22.704 0 0.33% Donkey 10/10/10/10
297 (149) IT-Ris-TFG (44) 22.632 0 0.33% Donkey 10/10/10/10
298 (149) DankstaShaize (45) 22.704 0 0.33% Donkey 10/10/10/10
299 (150) Szulcsi (58) 22.632 0 0.34% Donkey 10/10/10/10
300 (150) DavComics (49) 22.705 0 0.34% Donkey 10/10/10/10
301 (151) retrogamerjp (55) 🤩 22.638 0 0.34% Donkey 10/10/10/10
302 (151) jeje691 (57) 🤩 22.709 0 0.34% Donkey 10/10/10/10
303 (152) ESP-Juanan_1984 (55) 🤩 22.640 0 0.34% Donkey 10/10/10/10
304 (152) potamochere (53) 🤩 22.709 0 0.34% Donkey 10/10/10/10
305 (153) skizyler (48) 🤩 22.642 0 0.34% Donkey 10/10/10/10
306 (153) TF_zinkovich_BY (46) 22.712 0 0.34% Donkey 10/10/10/10
307 (154) hosseinjafarnia (58) 22.649 0 0.34% Donkey 10/10/10/10
308 (154) TotalHansson (49) 22.716 0 0.34% Donkey 10/10/10/10
309 (155) suicyco2TFG (44) 🤩 22.653 0 0.35% Donkey 10/10/10/10
310 (155) Engage_Death (45) 🤩 22.716 0 0.35% Donkey 10/10/10/10
311 (156) ESP-bojpoveda (55) 22.654 0 0.35% Donkey 10/10/10/10
312 (156) Hren4u (47) 🤡 22.716 0 0.35% Donkey 10/10/10/10
313 (157) CN-XinYi (49) 🤡 22.656 0 0.35% Donkey 10/10/10/10
314 (157) QZ-AdiQ.VK (41) 22.721 0 0.35% Donkey 10/10/10/10
315 (158) aru_talon-TFG (60) 22.660 0 0.35% Donkey 10/10/10/10
316 (158) EarthBody (46) 🤩 22.725 0 0.35% Donkey 10/10/10/10
317 (159) Yellowblink (56) 22.666 0 0.36% Donkey 10/10/10/10
318 (159) guest-kKg60eLO (59) 🤩 22.725 0 0.36% Donkey 10/10/10/10
319 (160) dedstar-THC (52) 🤩 22.666 0 0.36% Donkey 10/10/10/10
320 (160) ElvisFaria-NBR (55) 🤩 22.727 0 0.36% Donkey 10/10/10/10
321 (161) del221102083506 (47) 22.677 0 0.36% Donkey 10/10/10/10
322 (161) R3t4-TFG (53) 🤩 22.728 0 0.36% Donkey 10/10/10/10
323 (162) #TF-ForderTG (46) 22.678 0 0.36% Donkey 10/10/10/10
324 (162) M0h4mmed-1 (47) 🤩 22.729 0 0.36% Donkey 10/10/10/10
325 (163) JulArkane (54) 🤩 22.678 0 0.36% Donkey 10/10/10/10
326 (163) Nemo (51) 22.729 0 0.36% Donkey 10/10/10/10
327 (164) C-_-Q (59) 22.680 0 0.37% Donkey 10/10/10/10
328 (164) AGATHIDUM-TFG (53) 22.731 0 0.37% Donkey 10/10/10/10
329 (165) RF_aRMAta (56) 22.687 0 0.37% Donkey 10/10/10/10
330 (165) Elias1415 (37) 22.731 0 0.37% Donkey 10/10/10/10
331 (166) UK-BuRNZeE (52) 🤩 22.688 0 0.37% Donkey 10/10/10/10
332 (166) WastedZymbol (51) 🤩 22.732 0 0.37% Donkey 10/10/10/10
333 (167) A3l-PER (54) 22.696 0 0.37% Donkey 10/10/10/10
334 (167) peppie18 (53) 🤩 22.732 0 0.37% Donkey 10/10/10/10
335 (168) Dr.Snuggles.420 (54) 🤩 22.699 0 0.38% Donkey 10/10/10/10
336 (168) SpiTdEmOn.. (60) 22.732 0 0.38% Donkey 10/10/10/10
337 (169) RF_Serega (51) 22.699 0 0.38% Donkey 10/10/10/10
338 (169) Henryk.TBR_4.1s (34) 22.732 0 0.38% Donkey 10/10/10/10
339 (170) ShakeAndBakes (53) 22.699 0 0.38% Donkey 10/10/10/10
340 (170) Alienn313 (41) 22.738 0 0.38% Donkey 10/10/10/10
341 (171) papabuenorico (55) 22.705 0 0.38% Donkey 10/10/10/10
342 (171) sb19942016 (57) 🤩 22.741 0 0.38% Donkey 10/10/10/10
343 (172) DonaldM-TFG (51) 🤩 22.706 0 0.38% Donkey 10/10/10/10
344 (172) jutrudy20 (51) 22.741 0 0.38% Donkey 10/10/10/10
345 (173) Salfusi (53) 22.709 0 0.39% Donkey 10/10/10/10
346 (173) jr.nava (48) 🤩 🤡 22.742 0 0.39% Donkey 10/10/10/10
347 (174) joe.ferguson127 (40) 22.714 0 0.39% Donkey 10/10/10/10
348 (174) Marco-CC-51510 (59) 🤩 22.755 0 0.39% Donkey 10/10/10/10
349 (175) thanos055-TFG (60) 22.715 0 0.39% Donkey 10/10/10/10
350 (175) blurtank (44) 22.762 0 0.39% Donkey 10/10/10/10
351 (176) strelyasax (51) 22.716 0 0.39% Donkey 10/10/10/10
352 (176) skapestrato87 (52) 22.766 0 0.39% Donkey 10/10/10/10
353 (177) MA-Saados (54) 22.716 0 0.40% Donkey 10/10/10/10
354 (177) NOBBYHOBSON (58) 🤩 22.773 0 0.40% Donkey 10/10/10/10
355 (178) #TF-ltzMagiic (58) 22.716 0 0.40% Donkey 10/10/10/10
356 (178) ElPanaa (68) 22.773 0 0.40% Donkey 10/10/10/10
357 (179) #TF-BADBOY53 (34) 22.716 0 0.40% Donkey 10/10/10/10
358 (179) chackalll-NBR (54) 🤩 22.774 0 0.40% Donkey 10/10/10/10
359 (180) JimToTheJams (48) 🤩 22.725 0 0.40% Donkey 10/10/10/10
360 (180) Monticelli68 (54) 🤩 22.775 0 0.40% Donkey 10/10/10/10
361 (181) UA_bonGG (53) 🤩 22.725 0 0.40% Donkey 10/10/10/10
362 (181) Dvori159 (57) 22.778 0 0.40% Donkey 10/10/10/10
363 (182) Waidee (51) 🤩 22.731 0 0.41% Donkey 10/10/10/10
364 (182) ConfusedRaccoon (47) 🤩 22.782 0 0.41% Donkey 10/10/10/10
365 (183) davidkanetwenav (54) 22.732 0 0.41% Donkey 10/10/10/10
366 (183) MY-AKU-CENDAWAN (60) 22.782 0 0.41% Donkey 10/10/10/10
367 (184) tealbutt (58) 22.732 0 0.41% Donkey 10/10/10/10
368 (184) DARK-PATRICK (37) 🤡 22.782 0 0.41% Donkey 10/10/10/10
369 (185) movelast (51) 22.739 0 0.41% Donkey 10/10/10/10
370 (185) Lehmevieira (60) 22.794 0 0.41% Donkey 10/10/10/10
371 (186) what3if (45) 22.740 0 0.42% Donkey 10/10/10/10
372 (186) Balshopping (60) 22.795 0 0.42% Donkey 10/10/10/10
373 (187) NOR-knutasv-TFG (60) 22.740 0 0.42% Donkey 10/10/10/10
374 (187) ElColoLoco (55) 🤩 22.796 0 0.42% Donkey 10/10/10/10
375 (188) nicothoule (57) 22.741 0 0.42% Donkey 10/10/10/10
376 (188) RaMiRaS_SPb (53) 🤩 🤡 22.797 0 0.42% Donkey 10/10/10/10
377 (189) y_chang_sk0 (54) 22.744 0 0.42% Donkey 10/10/10/10
378 (189) TM_arsrock_GT (59) 22.798 0 0.42% Donkey 10/10/10/10
379 (190) freddythevenod (59) 22.745 0 0.43% Donkey 10/10/10/10
380 (190) BE_Carbo_FR (54) 22.808 0 0.43% Donkey 10/10/10/10
381 (191) Guittuner13 (49) 22.746 0 0.43% Donkey 10/10/10/10
382 (191) dantmb2 (54) 22.809 0 0.43% Donkey 10/10/10/10
383 (192) #TF-Christos (9) 22.746 0 0.43% Donkey 10/10/10/10
384 (192) Guest_33762636 (42) 🤡 22.811 0 0.43% Donkey 10/10/10/10
385 (193) mashpotato-TFG (51) 22.747 0 0.43% Donkey 10/10/10/10
386 (193) ENGAGE_DARKNESS (43) 🤩 22.812 0 0.43% Donkey 10/10/10/10
387 (194) IceStorm-TM (43) 22.755 0 0.43% Donkey 10/10/10/10
388 (194) Blibbloe (45) 22.816 0 0.43% Donkey 10/10/10/10
389 (195) LCKGARFIELD (67) 22.758 0 0.44% Donkey 10/10/10/10
390 (195) UraniumSnailTFG (65) 22.822 0 0.44% Donkey 10/10/10/10
391 (196) mc13666-TFG (61) 22.758 0 0.44% Donkey 10/10/10/10
392 (196) bahamut589 (50) 22.827 0 0.44% Donkey 10/10/10/10
393 (197) Chuckynibbs-TFG (47) 22.763 0 0.44% Donkey 10/10/10/10
394 (197) Sciagura1985 (51) 22.829 0 0.44% Donkey 10/10/10/10
395 (198) tjpace75 (53) 🤩 22.766 0 0.44% Donkey 10/10/10/10
396 (198) Old-_-TF (41) 🤡 22.832 0 0.44% Donkey 10/10/10/10
397 (199) marcelloluce90 (58) 22.766 0 0.45% Donkey 10/10/10/10
398 (199) Efikas.T3F (51) 🤡 22.832 0 0.45% Donkey 10/10/10/10
399 (200) Ritch_M (60) 22.775 0 0.45% Donkey 10/10/10/10
400 (200) PhitosBR (57) 🤩 22.838 0 0.45% Donkey 10/10/10/10
401 (201) I3aI2aKu (54) 22.780 0 0.45% Donkey 10/10/10/10
402 (201) guest-DHRduWNv (38) 22.838 0 0.45% Donkey 10/10/10/10
403 (202) OakOak7 (45) 22.793 0 0.45% Donkey 10/10/10/10
404 (202) chaos_killer97 (52) 22.839 0 0.45% Donkey 10/10/10/10
405 (203) Butch3rup (39) 🤡 22.799 0 0.45% Donkey 10/10/10/10
406 (203) vk_neopoliten (55) 🤡 22.840 0 0.45% Donkey 10/10/10/10
407 (204) azerty34000 (64) 22.799 0 0.46% Donkey 10/10/10/10
408 (204) Bromigo22-TFG (48) 22.844 0 0.46% Donkey 10/10/10/10
409 (205) syunto1009 (46) 22.806 0 0.46% Donkey 10/10/10/10
410 (205) seesickseagull (48) 🤩 22.846 0 0.46% Donkey 10/10/10/10
411 (206) WrxBou (49) 🤩 22.808 0 0.46% Donkey 10/10/10/10
412 (206) AlekTim (52) 22.849 0 0.46% Donkey 10/10/10/10
413 (207) jenniefrickes (61) 🤩 22.822 0 0.46% Donkey 10/10/10/10
414 (207) del221019075106 (55) 🤩 22.849 0 0.46% Donkey 10/10/10/10
415 (208) mvdsanden28 (55) 22.825 0 0.47% Donkey 10/10/10/10
416 (208) BellaRose-TFG (49) 22.856 0 0.47% Donkey 10/10/10/10
417 (209) corentinvarrier (54) 22.825 0 0.47% Donkey 10/10/10/10
418 (209) furNo. (45) 22.861 0 0.47% Donkey 10/10/10/10
419 (210) BMJoey (52) 22.830 0 0.47% Donkey 10/10/10/10
420 (210) Szary.86 (57) 🤩 22.861 0 0.47% Donkey 10/10/10/10
421 (211) Brynaldo (52) 22.830 0 0.47% Donkey 10/10/10/10
422 (211) clarx1 (49) 🤩 22.862 0 0.47% Donkey 10/10/10/10
423 (212) GreatGaz..UK (56) 🤩 22.832 0 0.47% Donkey 10/10/10/10
424 (212) del201210064602 (48) 22.863 0 0.47% Donkey 10/10/10/10
425 (213) diogobraido (50) 22.838 0 0.48% Donkey 10/10/10/10
426 (213) jesperhofs97 (45) 22.865 0 0.48% Donkey 10/10/10/10
427 (214) YoUnG GuN (47) 22.842 0 0.48% Donkey 10/10/10/10
428 (214) Chrizzo81-TFG (52) 22.866 0 0.48% Donkey 10/10/10/10
429 (215) ZOMBIEJON-TFG (43) 🤩 22.843 0 0.48% Donkey 10/10/10/10
430 (215) RealLordZoltan (55) 🤩 22.872 0 0.48% Donkey 10/10/10/10
431 (216) LinkinJon-TFG (53) 22.845 0 0.48% Donkey 10/10/10/10
432 (216) OLEG312017 (42) 🤩 22.879 0 0.48% Donkey 10/10/10/10
433 (217) guest-dfsFUM5S (42) 22.845 0 0.49% Donkey 10/10/10/10
434 (217) lumpenklaus (56) 22.881 0 0.49% Donkey 10/10/10/10
435 (218) Hannaux (60) 22.846 0 0.49% Donkey 10/10/10/10
436 (218) Krux-PL_TFG (54) 22.882 0 0.49% Donkey 10/10/10/10
437 (219) kistezi (62) 22.847 0 0.49% Donkey 10/10/10/10
438 (219) TM_AlexV_GT (51) 22.882 0 0.49% Donkey 10/10/10/10
439 (220) Mifasola (53) 22.849 0 0.49% Donkey 10/10/10/10
440 (220) LT_MEDINA (53) 🤡 22.882 0 0.49% Donkey 10/10/10/10
441 (221) newfdogg (58) 22.849 0 0.49% Donkey 10/10/10/10
442 (221) T3FYirannor-TFG (51) 22.882 0 0.49% Donkey 10/10/10/10
443 (222) mauriziodirito (52) 22.849 0 0.50% Donkey 10/10/10/10
444 (222) Halcon737 (41) 22.887 0 0.50% Donkey 10/10/10/10
445 (223) EndoQueen (42) 22.854 0 0.50% Donkey 10/10/10/10
446 (223) guest-m0twIq3N (44) 22.893 0 0.50% Donkey 10/10/10/10
447 (224) LastActionHer0 (64) 22.861 0 0.50% Donkey 10/10/10/10
448 (224) benearwaker23 (57) 22.893 0 0.50% Donkey 10/10/10/10
449 (225) Percik.86 (46) 22.862 0 0.50% Donkey 10/10/10/10
450 (225) Heroico87 (56) 22.895 0 0.50% Donkey 10/10/10/10
451 (226) guest-cR5xUzpB (64) 22.866 0 0.51% Donkey 10/10/10/10
452 (226) gooner1984 (52) 22.897 0 0.51% Donkey 10/10/10/10
453 (227) timhog31 (51) 22.871 0 0.51% Donkey 10/10/10/10
454 (227) Jose_Isael (65) 22.899 0 0.51% Donkey 10/10/10/10
455 (228) CebiXD (50) 22.878 0 0.51% Donkey 10/10/10/10
456 (228) Father_Sergiy (46) 22.899 0 0.51% Donkey 10/10/10/10
457 (229) der_bert5 (49) 22.882 0 0.51% Donkey 10/10/10/10
458 (229) osashi_ (60) 22.904 0 0.51% Donkey 10/10/10/10
459 (230) chanchan46 (59) 🤩 22.890 0 0.51% Donkey 10/10/10/10
460 (230) Anton.7447 (57) 22.908 0 0.51% Donkey 10/10/10/10
461 (231) nappy317 (60) 🤩 22.890 0 0.52% Donkey 10/10/10/10
462 (231) jorch22oc-TFG (59) 22.908 0 0.52% Donkey 10/10/10/10
463 (232) toine00974 (55) 🤩 22.898 0 0.52% Donkey 10/10/10/10
464 (232) deekage (43) 22.911 0 0.52% Donkey 10/10/10/10
465 (233) Klawd_ (57) 22.898 0 0.52% Donkey 10/10/10/10
466 (233) HUNT3RX_TFG (52) 🤩 22.928 0 0.52% Donkey 10/10/10/10
467 (234) hdk1991-TFG (52) 🤩 22.898 0 0.52% Donkey 10/10/10/10
468 (234) xUBILYNXrLIARSx (53) 22.932 0 0.52% Donkey 10/10/10/10
469 (235) carterclem7 (61) 22.899 0 0.53% Donkey 10/10/10/10
470 (235) BaschukAS (44) 🤡 22.940 0 0.53% Donkey 10/10/10/10
471 (236) nicomateon9909 (51) 22.907 0 0.53% Donkey 10/10/10/10
472 (236) zeushog (54) 22.941 0 0.53% Donkey 10/10/10/10
473 (237) akasatarou (47) 22.907 0 0.53% Donkey 10/10/10/10
474 (237) Samir170 (48) 22.942 0 0.53% Donkey 10/10/10/10
475 (238) IT-castaignos92 (52) 22.910 0 0.53% Donkey 10/10/10/10
476 (238) chacw (48) 🤩 22.944 0 0.53% Donkey 10/10/10/10
477 (239) Bapoh88 (47) 22.911 0 0.53% Donkey 10/10/10/10
478 (239) simonschwartz19 (69) 22.944 0 0.53% Donkey 10/10/10/10
479 (240) FR-Grandsec5 (53) 22.911 0 0.54% Donkey 10/10/10/10
480 (240) VacuumWeasel (48) 22.944 0 0.54% Donkey 10/10/10/10
481 (241) CN-Blizzard (51) 🤩 22.916 0 0.54% Donkey 10/10/10/10
482 (241) Rip_Shadow (30) 22.948 0 0.54% Donkey 10/10/10/10
483 (242) KadeDontCare (60) 22.916 0 0.54% Donkey 10/10/10/10
484 (242) ANDRIANO_76 (60) 22.949 0 0.54% Donkey 10/10/10/10
485 (243) del220910020206 (58) 22.916 0 0.54% Donkey 10/10/10/10
486 (243) s2016parfa (51) 🤩 🤡 22.954 0 0.54% Donkey 10/10/10/10
487 (244) CRO-ads3000007 (53) 🤩 22.924 0 0.55% Donkey 10/10/10/10
488 (244) FR-Zoom-TFG (46) 🤩 22.954 0 0.55% Donkey 10/10/10/10
489 (245) matgy42 (53) 22.932 0 0.55% Donkey 10/10/10/10
490 (245) lo_kyle_ol (45) 22.958 0 0.55% Donkey 10/10/10/10
491 (246) mtoksnit (61) 22.932 0 0.55% Donkey 10/10/10/10
492 (246) jwash2112 (47) 22.959 0 0.55% Donkey 10/10/10/10
493 (247) TR-MehmetAli (53) 🤩 22.932 0 0.55% Donkey 10/10/10/10
494 (247) hulk0072014 (53) 22.966 0 0.55% Donkey 10/10/10/10
495 (248) catto5 (57) 22.937 0 0.55% Donkey 10/10/10/10
496 (248) Supersl0t (56) 22.966 0 0.55% Donkey 10/10/10/10
497 (249) guest-8LCn2BJc (47) 22.943 0 0.56% Donkey 10/10/10/10
498 (249) suicyco-UK (57) 🤩 22.971 0 0.56% Donkey 10/10/10/10
499 (250) Djondjoli (55) 22.944 0 0.56% Donkey 10/10/10/10
500 (250) Hannibal-TFG (41) 22.972 0 0.56% Donkey 10/10/10/10
501 (251) jorgehubner (62) 22.946 0 0.56% Donkey 10/10/10/10
502 (251) dprotect (49) 22.973 0 0.56% Donkey 10/10/10/10
503 (252) FR-Andre-2101 (61) 22.947 0 0.56% Donkey 10/10/10/10
504 (252) Diablosmok (39) 22.973 0 0.56% Donkey 10/10/10/10
505 (253) risolutore1981 (54) 🤩 22.949 0 0.57% Donkey 10/10/10/10
506 (253) NL-wener8-TFG (53) 🤩 22.974 0 0.57% Donkey 10/10/10/10
507 (254) tig31 (62) 22.949 0 0.57% Donkey 10/10/10/10
508 (254) Vinny-EBR (56) 22.982 0 0.57% Donkey 10/10/10/10
509 (255) chiguirehoops (44) 22.956 0 0.57% Donkey 10/10/10/10
510 (255) T0ppil4-TFG (52) 🤩 22.982 0 0.57% Donkey 10/10/10/10
511 (256) RON_RC46 (55) 🤡 22.961 0 0.57% Donkey 10/10/10/10
512 (256) Achilles_58reg (46) 22.982 0 0.57% Donkey 10/10/10/10
513 (257) bent9294 (52) 22.962 0 0.57% Donkey 10/10/10/10
514 (257) guest-qskKEfyw (36) 22.988 0 0.57% Donkey 10/10/10/10
515 (258) Shisha-Sheesh (46) 🤩 22.964 0 0.58% Donkey 10/10/10/10
516 (258) TM_sergey-84_GT (54) 22.991 0 0.58% Donkey 10/10/10/10
517 (259) CN-Blizzard-1 (36) 🤡 22.964 0 0.58% Donkey 10/10/10/10
518 (259) TM_sibir335_GT (55) 22.999 0 0.58% Donkey 10/10/10/10
519 (260) Pommi35 (54) 22.965 0 0.58% Donkey 10/10/10/10
520 (260) Cazador-Alex (53) 🤡 23.015 0 0.58% Donkey 10/10/10/10
521 (261) super_furry (57) 22.966 0 0.58% Donkey 10/10/10/10
522 (261) aleksanderzver (53) 23.016 0 0.58% Donkey 10/10/10/10
523 (262) BanDeRolla_ (59) 22.966 0 0.59% Donkey 10/10/10/10
524 (262) UA_VaniaPups_TM (51) 🤩 23.022 0 0.59% Donkey 10/10/10/10
525 (263) CZE-Barton-TFG (57) 🤩 22.966 0 0.59% Donkey 10/10/10/10
526 (263) DK-MonsTer_Op (35) 23.022 0 0.59% Donkey 10/10/10/10
527 (264) elpadron (60) 22.966 0 0.59% Donkey 10/10/10/10
528 (264) FENERBAHCE.60 (56) 23.022 0 0.59% Donkey 10/10/10/10
529 (265) JPN-takatsuking (55) 22.973 0 0.59% Donkey 10/10/10/10
530 (265) GTdave-Fan-TFG (61) 23.023 0 0.59% Donkey 10/10/10/10
531 (266) Thovic11 (49) 22.974 0 0.60% Donkey 10/10/10/10
532 (266) tdm1018 (50) 23.026 0 0.60% Donkey 10/10/10/10
533 (267) grasscutter88 (56) 22.976 0 0.60% Donkey 10/10/10/10
534 (267) Z-Jonas (53) 🤡 23.028 0 0.60% Donkey 10/10/10/10
535 (268) tychat2016 (44) 22.977 0 0.60% Donkey 10/10/10/10
536 (268) Iustin118 (45) 23.032 0 0.60% Donkey 10/10/10/10
537 (269) guillaumeselvon (53) 22.977 0 0.60% Donkey 10/10/10/10
538 (269) gio899 (55) 23.032 0 0.60% Donkey 10/10/10/10
539 (270) GR-VtaxoTFG (48) 22.982 0 0.60% Donkey 10/10/10/10
540 (270) del221117030004 (54) 23.038 0 0.60% Donkey 10/10/10/10
541 (271) xQCx_MANIIAK (43) 🤩 22.982 0 0.61% Donkey 10/10/10/10
542 (271) olegmogilev (51) 🤩 🤡 23.039 0 0.61% Donkey 10/10/10/10
543 (272) Tatklin (49) 22.982 0 0.61% Donkey 10/10/10/10
544 (272) Bic.Mitchum (55) 🤩 23.040 0 0.61% Donkey 10/10/10/10
545 (273) ronschock7 (53) 🤩 22.999 0 0.61% Donkey 10/10/10/10
546 (273) Tempelhof_42 (62) 🤩 23.042 0 0.61% Donkey 10/10/10/10
547 (274) nemeth.david8 (49) 22.999 0 0.61% Donkey 10/10/10/10
548 (274) JhunyorL-BRR (51) 23.044 0 0.61% Donkey 10/10/10/10
549 (275) NumNutsky (50) 22.999 0 0.62% Donkey 10/10/10/10
550 (275) b1sse (49) 23.058 0 0.62% Donkey 10/10/10/10
551 (276) Gafich (52) 23.008 0 0.62% Donkey 10/10/10/10
552 (276) Tommy-l5410iu (71) 23.058 0 0.62% Donkey 10/10/10/10
553 (277) GenerationWild (57) 🤩 23.011 0 0.62% Donkey 10/10/10/10
554 (277) guest-edoRmp62 (45) 23.065 0 0.62% Donkey 10/10/10/10
555 (278) G3R.Frost (37) 23.016 0 0.62% Donkey 10/10/10/10
556 (278) DrimisbacK46 (45) 🤩 23.066 0 0.62% Donkey 10/10/10/10
557 (279) GarayKa (59) 23.016 0 0.62% Donkey 10/10/10/10
558 (279) tigru89 (47) 🤩 23.071 0 0.62% Donkey 10/10/10/10
559 (280) dozia72 (52) 🤩 23.029 0 0.63% Donkey 10/10/10/10
560 (280) sinys153 (42) 🤡 23.080 0 0.63% Donkey 10/10/10/10
561 (281) CN-High_Roller (47) 23.032 0 0.63% Donkey 10/10/10/10
562 (281) DK-SinFreno_Op (37) 🤡 23.081 0 0.63% Donkey 10/10/10/10
563 (282) Ind-Rellik (55) 23.045 0 0.63% Donkey 10/10/10/10
564 (282) Wildher13 (62) 23.082 0 0.63% Donkey 10/10/10/10
565 (283) abhinav_22 (65) 🤩 23.049 0 0.63% Donkey 10/10/10/10
566 (283) DkOdd-PenguinOP (42) 23.082 0 0.63% Donkey 10/10/10/10
567 (284) IDN-Suryajaya (55) 23.049 0 0.64% Donkey 10/10/10/10
568 (284) Kolyanjch (51) 23.082 0 0.64% Donkey 10/10/10/10
569 (285) yuroktmb (56) 23.049 0 0.64% Donkey 10/10/10/10
570 (285) YT_JhonBDM (34) 🤡 23.089 0 0.64% Donkey 10/10/10/10
571 (286) Baitwalker2 (64) 🤩 23.056 0 0.64% Donkey 10/10/10/10
572 (286) zahryman (61) 23.099 0 0.64% Donkey 10/10/10/10
573 (287) giuliabelis (58) 23.062 0 0.64% Donkey 10/10/10/10
574 (287) H3lloJoe (63) 23.099 0 0.64% Donkey 10/10/10/10
575 (288) Fredskye (54) 23.066 0 0.64% Donkey 10/10/10/10
576 (288) staerr (57) 🤩 23.110 0 0.64% Donkey 10/10/10/10
577 (289) Skmeis15 (42) 23.080 0 0.65% Donkey 10/10/10/10
578 (289) IT_RiseYeze (43) 23.110 0 0.65% Donkey 10/10/10/10
579 (290) #TF-Nene (38) 23.082 0 0.65% Donkey 10/10/10/10
580 (290) robinisback2014 (60) 23.113 0 0.65% Donkey 10/10/10/10
581 (291) iwillnotwin257 (59) 23.082 0 0.65% Donkey 10/10/10/10
582 (291) imtedsim (41) 23.121 0 0.65% Donkey 10/10/10/10
583 (292) IND-HARMAN-TFG (60) 23.086 0 0.65% Donkey 10/10/10/10
584 (292) vicder (50) 🤩 23.124 0 0.65% Donkey 10/10/10/10
585 (293) kemuiro (62) 23.091 0 0.66% Donkey 10/10/10/10
586 (293) FUSHI063 (59) 🤩 23.126 0 0.66% Donkey 10/10/10/10
587 (294) Kitchen-Knives (31) 23.094 0 0.66% Donkey 10/10/10/10
588 (294) auvience (51) 23.128 0 0.66% Donkey 10/10/10/10
589 (295) zhaba1313 (52) 23.094 0 0.66% Donkey 10/10/10/10
590 (295) DanteCronous (58) 🤩 23.129 0 0.66% Donkey 10/10/10/10
591 (296) del220713084502 (59) 23.098 0 0.66% Donkey 10/10/10/10
592 (296) olegbegamentov (68) 23.132 0 0.66% Donkey 10/10/10/10
593 (297) rjc05 (56) 23.099 0 0.66% Donkey 10/10/10/10
594 (297) Bullshiit44 (51) 23.132 0 0.66% Donkey 10/10/10/10
595 (298) IC3M4N1986 (51) 23.099 0 0.67% Donkey 10/10/10/10
596 (298) jsumir (45) 🤩 23.132 0 0.67% Donkey 10/10/10/10
597 (299) BenJ_benJ (55) 23.112 0 0.67% Donkey 10/10/10/10
598 (299) J4s0n615 (75) 23.137 0 0.67% Donkey 10/10/10/10
599 (300) FR-Laurentg-T3F (54) 23.113 0 0.67% Donkey 10/10/10/10
600 (300) baloo254 (64) 23.138 0 0.67% Donkey 10/10/10/10
601 (301) murikutsu (50) 23.116 0 0.67% Donkey 10/10/10/10
602 (301) leeharding7 (49) 23.141 0 0.67% Donkey 10/10/10/10
603 (302) unclebobbyb83 (51) 🤩 23.121 0 0.68% Donkey 10/10/10/10
604 (302) cocoina (55) 23.149 0 0.68% Donkey 10/10/10/10
605 (303) Rickyrich01 (47) 23.122 0 0.68% Donkey 10/10/10/10
606 (303) On___7 (55) 23.156 0 0.68% Donkey 10/10/10/10
607 (304) Drk_Izildur (43) 🤩 23.125 0 0.68% Donkey 10/10/10/10
608 (304) Vem_Na_Bota (29) 23.157 0 0.68% Donkey 10/10/10/10
609 (305) TheNforcer282 (41) 23.125 0 0.68% Donkey 10/10/10/10
610 (305) tylerowlett (51) 23.163 0 0.68% Donkey 10/10/10/10
611 (306) RX57000 (65) 23.128 0 0.68% Donkey 10/10/10/10
612 (306) JettY_ (38) 23.164 0 0.68% Donkey 10/10/10/10
613 (307) Dougggggaaa (58) 23.132 0 0.69% Donkey 10/10/10/10
614 (307) UA_Prokhor_TM (62) 23.170 0 0.69% Donkey 10/10/10/10
615 (308) mudughira (57) 🤩 23.139 0 0.69% Donkey 10/10/10/10
616 (308) KintaroOe21 (49) 23.172 0 0.69% Donkey 10/10/10/10
617 (309) alu707 (66) 23.141 0 0.69% Donkey 10/10/10/10
618 (309) Simona566 (56) 23.173 0 0.69% Donkey 10/10/10/10
619 (310) andretinoco (50) 23.141 0 0.69% Donkey 10/10/10/10
620 (310) Pavel_Notches (49) 23.175 0 0.69% Donkey 10/10/10/10
621 (311) kevinjjuran (45) 🤩 23.141 0 0.70% Donkey 10/10/10/10
622 (311) alex_crazy_89 (60) 23.175 0 0.70% Donkey 10/10/10/10
623 (312) kepasatxo (60) 23.157 0 0.70% Donkey 10/10/10/10
624 (312) Mizar71 (41) 23.181 0 0.70% Donkey 10/10/10/10
625 (313) sebastienmagdal (55) 23.163 0 0.70% Donkey 10/10/10/10
626 (313) orangeblue20 (49) 23.182 0 0.70% Donkey 10/10/10/10
627 (314) mangoo75 (52) 23.165 0 0.70% Donkey 10/10/10/10
628 (314) Engage_NA_T_AS (54) 🤩 23.195 0 0.70% Donkey 10/10/10/10
629 (315) fljkfl (57) 23.166 0 0.70% Donkey 10/10/10/10
630 (315) Disc_Ninja (54) 23.195 0 0.70% Donkey 10/10/10/10
631 (316) C0inc0in81 (63) 23.166 0 0.71% Donkey 10/10/10/10
632 (316) Ihateuplaykk (64) 23.199 0 0.71% Donkey 10/10/10/10
633 (317) d3rb3r82 (65) 23.171 0 0.71% Donkey 10/10/10/10
634 (317) manuelpla84 (51) 23.209 0 0.71% Donkey 10/10/10/10
635 (318) Skro217 (55) 23.176 0 0.71% Donkey 10/10/10/10
636 (318) Mav3bricK (51) 23.210 0 0.71% Donkey 10/10/10/10
637 (319) EdKenway11 (53) 23.179 0 0.71% Donkey 10/10/10/10
638 (319) guest-tlGP6Far (43) 🤩 23.214 0 0.71% Donkey 10/10/10/10
639 (320) CG-pelle-TFG (56) 23.179 0 0.72% Donkey 10/10/10/10
640 (320) jazzebukk (60) 23.216 0 0.72% Donkey 10/10/10/10
641 (321) Montylee16 (40) 23.180 0 0.72% Donkey 10/10/10/10
642 (321) Jagermeilter69 (59) 23.216 0 0.72% Donkey 10/10/10/10
643 (322) gianniermacora (55) 🤩 23.180 0 0.72% Donkey 10/10/10/10
644 (322) rboddo2014 (57) 23.220 0 0.72% Donkey 10/10/10/10
645 (323) vaniano (52) 23.182 0 0.72% Donkey 10/10/10/10
646 (323) Markolodon-TFG (55) 🤩 23.226 0 0.72% Donkey 10/10/10/10
647 (324) iliality.msk (52) 23.182 0 0.72% Donkey 10/10/10/10
648 (324) SamWolf22 (47) 23.226 0 0.72% Donkey 10/10/10/10
649 (325) ZnamTeam (50) 23.182 0 0.73% Donkey 10/10/10/10
650 (325) Doc_in_stress (56) 23.229 0 0.73% Donkey 10/10/10/10
651 (326) Joan397 (43) 23.186 0 0.73% Donkey 10/10/10/10
652 (326) David797312 (40) 23.232 0 0.73% Donkey 10/10/10/10
653 (327) VanikoBar (57) 23.197 0 0.73% Donkey 10/10/10/10
654 (327) Rustam-21 (42) 23.232 0 0.73% Donkey 10/10/10/10
655 (328) callipygousd (59) 23.199 0 0.73% Donkey 10/10/10/10
656 (328) XxBadDablorxX (51) 🤩 23.237 0 0.73% Donkey 10/10/10/10
657 (329) boringinternet (59) 🤩 23.213 0 0.74% Donkey 10/10/10/10
658 (329) marcab919 (53) 🤩 23.241 0 0.74% Donkey 10/10/10/10
659 (330) gavins881TFG (60) 🤩 23.214 0 0.74% Donkey 10/10/10/10
660 (330) RobRobertson83 (51) 23.241 0 0.74% Donkey 10/10/10/10
661 (331) vitelli621 (54) 23.216 0 0.74% Donkey 10/10/10/10
662 (331) woody7483 (57) 23.242 0 0.74% Donkey 10/10/10/10
663 (332) UKR-Edik_PetR (60) 23.216 0 0.74% Donkey 10/10/10/10
664 (332) Shivam131 (46) 23.245 0 0.74% Donkey 10/10/10/10
665 (333) xitooner (56) 23.216 0 0.74% Donkey 10/10/10/10
666 (333) VladuzAM (53) 🤩 23.246 0 0.74% Donkey 10/10/10/10
667 (334) GR-lazos300 (58) 23.220 0 0.75% Donkey 10/10/10/10
668 (334) Federico451 (56) 23.248 0 0.75% Donkey 10/10/10/10
669 (335) sacra_jpn (61) 23.222 0 0.75% Donkey 10/10/10/10
670 (335) IT-C4RmEl0 (51) 🤩 23.249 0 0.75% Donkey 10/10/10/10
671 (336) del220928083604 (55) 🤩 23.230 0 0.75% Donkey 10/10/10/10
672 (336) Helmut130 (62) 23.249 0 0.75% Donkey 10/10/10/10
673 (337) FR-Chill-TFG (52) 23.232 0 0.75% Donkey 10/10/10/10
674 (337) Exselsis (42) 23.249 0 0.75% Donkey 10/10/10/10
675 (338) yaoyaohzl (63) 23.232 0 0.76% Donkey 10/10/10/10
676 (338) Satsurf (53) 23.257 0 0.76% Donkey 10/10/10/10
677 (339) RUS-Alexlar85 (62) 23.232 0 0.76% Donkey 10/10/10/10
678 (339) ivanga85 (53) 23.259 0 0.76% Donkey 10/10/10/10
679 (340) timbaroff (60) 23.232 0 0.76% Donkey 10/10/10/10
680 (340) wonski267 (54) 23.266 0 0.76% Donkey 10/10/10/10
681 (341) JPN-ryfbr259 (65) 23.242 0 0.76% Donkey 10/10/10/10
682 (341) tchouzes (61) 23.271 0 0.76% Donkey 10/10/10/10
683 (342) Usman471 (49) 23.248 0 0.77% Donkey 10/10/10/10
684 (342) gf83 (66) 23.272 0 0.77% Donkey 10/10/10/10
685 (343) Salapoliisi (55) 23.248 0 0.77% Donkey 10/10/10/10
686 (343) guest-67j4OoSt (43) 23.273 0 0.77% Donkey 10/10/10/10
687 (344) bigcitrus2002 (72) 23.249 0 0.77% Donkey 10/10/10/10
688 (344) shahTFG (75) 23.273 0 0.77% Donkey 10/10/10/10
689 (345) Zach (38) 23.256 0 0.77% Donkey 10/10/10/10
690 (345) Kryogenn (35) 🤩 23.274 0 0.77% Donkey 10/10/10/10
691 (346) OCB-THC-TFG (38) 23.256 0 0.77% Donkey 10/10/10/10
692 (346) Ringo8429 (52) 23.276 0 0.77% Donkey 10/10/10/10
693 (347) evrSt_- (53) 23.262 0 0.78% Donkey 10/10/10/10
694 (347) hegit01-CZE (55) 23.279 0 0.78% Donkey 10/10/10/10
695 (348) cheyennecollins (63) 23.263 0 0.78% Donkey 10/10/10/10
696 (348) npeaco (55) 🤩 23.280 0 0.78% Donkey 10/10/10/10
697 (349) StableCoder (54) 23.264 0 0.78% Donkey 10/10/10/10
698 (349) Babyblender000 (48) 🤩 23.281 0 0.78% Donkey 10/10/10/10
699 (350) Robiale84 (64) 23.266 0 0.78% Donkey 10/10/10/10
700 (350) guest-taZ2P2RS (54) 23.282 0 0.78% Donkey 10/10/10/10
701 (351) davstrip (47) 23.266 0 0.79% Donkey 10/10/10/10
702 (351) kerby.player (51) 23.282 0 0.79% Donkey 10/10/10/10
703 (352) FR-Venus-TFG (49) 23.276 0 0.79% Donkey 10/10/10/10
704 (352) hiku-sai (55) 23.286 0 0.79% Donkey 10/10/10/10
705 (353) GuoBlue (68) 🤡 23.278 0 0.79% Donkey 10/10/10/10
706 (353) mat_gon_jinn (42) 23.292 0 0.79% Donkey 10/10/10/10
707 (354) caibaogou (64) 23.278 0 0.79% Donkey 10/10/10/10
708 (354) ViceMassacre (49) 🤩 23.299 0 0.79% Donkey 10/10/10/10
709 (355) sprk- (49) 23.279 0 0.79% Donkey 10/10/10/10
710 (355) PappaBearNL (51) 23.305 0 0.79% Donkey 10/10/10/10
711 (356) andy_b121 (51) 23.279 0 0.80% Donkey 10/10/10/10
712 (356) kristijanic (43) 23.316 0 0.80% Donkey 10/10/10/10
713 (357) AU-Chr1sk1-TFG (58) 🤩 23.279 0 0.80% Donkey 10/10/10/10
714 (357) guest-N5R9Qt3l (31) 🤡 23.316 0 0.80% Donkey 10/10/10/10
715 (358) TeXasGiXXer-TFG (60) 🤩 23.279 0 0.80% Donkey 10/10/10/10
716 (358) Blacknator-TFG (63) 🤩 23.319 0 0.80% Donkey 10/10/10/10
717 (359) cjncwb (52) 🤩 23.282 0 0.80% Donkey 10/10/10/10
718 (359) JORDAN.KYiV (61) 🤩 23.323 0 0.80% Donkey 10/10/10/10
719 (360) Juniperidlis14 (46) 23.286 0 0.81% Donkey 10/10/10/10
720 (360) jc3582 (55) 🤩 23.323 0 0.81% Donkey 10/10/10/10
721 (361) TxistuTGD (54) 23.287 0 0.81% Donkey 10/10/10/10
722 (361) danno666-TFG (49) 23.326 0 0.81% Donkey 10/10/10/10
723 (362) Seregka.k (57) 23.289 0 0.81% Donkey 10/10/10/10
724 (362) mrtweek2016 (51) 23.332 0 0.81% Donkey 10/10/10/10
725 (363) borris2014 (58) 23.290 0 0.81% Donkey 10/10/10/10
726 (363) nsabir-Trails (75) 🤡 23.332 0 0.81% Donkey 10/10/10/10
727 (364) p3a3b3l3o (53) 23.290 0 0.81% Donkey 10/10/10/10
728 (364) guest-V53hvBoM (45) 23.332 0 0.81% Donkey 10/10/10/10
729 (365) del220921071103 (63) 23.291 0 0.82% Donkey 10/10/10/10
730 (365) Chrispy_T (48) 23.332 0 0.82% Donkey 10/10/10/10
731 (366) del210228093515 (59) 23.293 0 0.82% Donkey 10/10/10/10
732 (366) JumboLump79-TFG (51) 23.332 0 0.82% Donkey 10/10/10/10
733 (367) docmunthe (57) 23.297 0 0.82% Donkey 10/10/10/10
734 (367) sangbush.tampa (53) 23.337 0 0.82% Donkey 10/10/10/10
735 (368) del220629095309 (63) 23.299 0 0.82% Donkey 10/10/10/10
736 (368) IsaacElite15 (38) 🤡 23.346 0 0.82% Donkey 10/10/10/10
737 (369) pytteboy (57) 23.299 0 0.83% Donkey 10/10/10/10
738 (369) Kaaskroket-TFG (45) 🤩 23.348 0 0.83% Donkey 10/10/10/10
739 (370) guest-TN6zfKA6 (45) 23.299 0 0.83% Donkey 10/10/10/10
740 (370) maupl (52) 23.348 0 0.83% Donkey 10/10/10/10
741 (371) LaLa_Moo-Moo (50) 23.299 0 0.83% Donkey 10/10/10/10
742 (371) PROJ3CTO (38) 23.349 0 0.83% Donkey 10/10/10/10
743 (372) Kayz-TFG (38) 🤩 23.306 0 0.83% Donkey 10/10/10/10
744 (372) MrnoID2015 (56) 🤩 23.355 0 0.83% Donkey 10/10/10/10
745 (373) SergioJuniorNH (53) 🤩 23.309 0 0.83% Donkey 10/10/10/10
746 (373) Anemu (42) 23.359 0 0.83% Donkey 10/10/10/10
747 (374) hostile229iron (60) 23.316 0 0.84% Donkey 10/10/10/10
748 (374) Rosereaper654 (44) 23.373 0 0.84% Donkey 10/10/10/10
749 (375) melkushon (41) 23.316 0 0.84% Donkey 10/10/10/10
750 (375) Clagnuts74 (59) 23.381 0 0.84% Donkey 10/10/10/10
751 (376) DjyKah (54) 🤡 23.322 0 0.84% Donkey 10/10/10/10
752 (376) FR-Dr_NibR-T3F (51) 🤩 🤡 23.391 0 0.84% Donkey 10/10/10/10
753 (377) WonkyJon (53) 🤩 23.323 0 0.84% Donkey 10/10/10/10
754 (377) CA-MtHFkAJoNeZ (53) 23.392 0 0.84% Donkey 10/10/10/10
755 (378) SMSNick1 (46) 23.324 0 0.85% Donkey 10/10/10/10
756 (378) k0cmak (47) 23.392 0 0.85% Donkey 10/10/10/10
757 (379) ace272727 (41) 23.325 0 0.85% Donkey 10/10/10/10
758 (379) WILLIS7928-TFG (56) 23.393 0 0.85% Donkey 10/10/10/10
759 (380) jimthefireman (61) 23.327 0 0.85% Donkey 10/10/10/10
760 (380) roel_de_vroom (56) 🤩 23.396 0 0.85% Donkey 10/10/10/10
761 (381) lamu2014 (55) 🤩 23.329 0 0.85% Donkey 10/10/10/10
762 (381) UA_ElBandito_TM (50) 23.399 0 0.85% Donkey 10/10/10/10
763 (382) KR4N1CH (49) 23.332 0 0.85% Donkey 10/10/10/10
764 (382) Mohamed-Shawky (54) 23.399 0 0.85% Donkey 10/10/10/10
765 (383) Kwernan (57) 23.332 0 0.86% Donkey 10/10/10/10
766 (383) khanalashutosh (51) 23.399 0 0.86% Donkey 10/10/10/10
767 (384) javysun (65) 23.332 0 0.86% Donkey 10/10/10/10
768 (384) goody82 (52) 23.412 0 0.86% Donkey 10/10/10/10
769 (385) UKR-Foz (57) 23.340 0 0.86% Donkey 10/10/10/10
770 (385) PiT-TgT (51) 23.412 0 0.86% Donkey 10/10/10/10
771 (386) conamixx (47) 23.342 0 0.86% Donkey 10/10/10/10
772 (386) Korthi17 (49) 23.414 0 0.86% Donkey 10/10/10/10
773 (387) AleLRG (53) 23.344 0 0.87% Donkey 10/10/10/10
774 (387) megaillu (44) 23.416 0 0.87% Donkey 10/10/10/10
775 (388) Flyin-Finn (53) 23.346 0 0.87% Donkey 10/10/10/10
776 (388) InMaTe_0f_Death (46) 23.430 0 0.87% Donkey 10/10/10/10
777 (389) michaelsjo (59) 🤩 23.347 0 0.87% Donkey 10/10/10/10
778 (389) j3d30n (59) 23.431 0 0.87% Donkey 10/10/10/10
779 (390) NILSENTZ (61) 23.349 0 0.87% Donkey 10/10/10/10
780 (390) Dark_Birra_op (48) 🤡 23.432 0 0.87% Donkey 10/10/10/10
781 (391) AllAboutCoins__ (51) 23.362 0 0.87% Donkey 10/10/10/10
782 (391) B3rrun (49) 🤩 23.432 0 0.87% Donkey 10/10/10/10
783 (392) humi79 (53) 23.363 0 0.88% Donkey 10/10/10/10
784 (392) VK_Deniska1703 (46) 23.432 0 0.88% Donkey 10/10/10/10
785 (393) fear.satan (51) 23.363 0 0.88% Donkey 10/10/10/10
786 (393) the_pilla1500 (34) 🤡 23.432 0 0.88% Donkey 10/10/10/10
787 (394) victor8520_1 (49) 23.365 0 0.88% Donkey 10/10/10/10
788 (394) m3r021 (44) 🤩 23.441 0 0.88% Donkey 10/10/10/10
789 (395) chunghyunhan1 (52) 23.366 0 0.88% Donkey 10/10/10/10
790 (395) UA_Olegator_TM (62) 23.445 0 0.88% Donkey 10/10/10/10
791 (396) FR-FabienC (71) 23.370 0 0.89% Donkey 10/10/10/10
792 (396) WillSmith1984 (53) 23.447 0 0.89% Donkey 10/10/10/10
793 (397) UK-Clown (50) 🤩 23.371 0 0.89% Donkey 10/10/10/10
794 (397) Gamer-X1976-TFG (46) 🤩 23.449 0 0.89% Donkey 10/10/10/10
795 (398) guest-SG2eX28n (47) 23.374 0 0.89% Donkey 10/10/10/10
796 (398) UZIVERT97 (43) 23.449 0 0.89% Donkey 10/10/10/10
797 (399) guest-XyRSIpJB (52) 🤩 23.375 0 0.89% Donkey 10/10/10/10
798 (399) swima0 (50) 23.458 0 0.89% Donkey 10/10/10/10
799 (400) maudjlipari (56) 23.379 0 0.89% Donkey 10/10/10/10
800 (400) R-THC (54) 23.460 0 0.89% Donkey 10/10/10/10
801 (401) is0chronous (51) 🤩 23.382 0 0.90% Donkey 10/10/10/10
802 (401) DanilaGritsaev2 (39) 23.461 0 0.90% Donkey 10/10/10/10
803 (402) Griimy66 (51) 🤩 23.382 0 0.90% Donkey 10/10/10/10
804 (402) Josua796 (55) 🤩 🤡 23.462 0 0.90% Donkey 10/10/10/10
805 (403) gabrielouellett (42) 23.382 0 0.90% Donkey 10/10/10/10
806 (403) TroClas (61) 23.465 0 0.90% Donkey 10/10/10/10
807 (404) Serosuke_JPN (53) 🤩 23.387 0 0.90% Donkey 10/10/10/10
808 (404) Lilian_M90 (44) 23.466 0 0.90% Donkey 10/10/10/10
809 (405) synytskyy (48) 23.389 0 0.91% Donkey 10/10/10/10
810 (405) GLROsT (34) 23.466 0 0.91% Donkey 10/10/10/10
811 (406) Danik499 (45) 23.391 0 0.91% Donkey 10/10/10/10
812 (406) Engage_Jay (50) 23.470 0 0.91% Donkey 10/10/10/10
813 (407) Bikbulatoff (52) 23.394 0 0.91% Donkey 10/10/10/10
814 (407) kharismax (47) 23.474 0 0.91% Donkey 10/10/10/10
815 (408) n.fabry (54) 🤩 23.396 0 0.91% Donkey 10/10/10/10
816 (408) paul.t2015 (54) 🤩 23.475 0 0.91% Donkey 10/10/10/10
817 (409) cze-nowis (60) 23.398 0 0.91% Donkey 10/10/10/10
818 (409) Firewarrior-Red (49) 23.480 0 0.91% Donkey 10/10/10/10
819 (410) zizik9 (54) 23.399 0 0.92% Donkey 10/10/10/10
820 (410) GHOST535BR (53) 23.482 0 0.92% Donkey 10/10/10/10
821 (411) psmitty99 (55) 23.399 0 0.92% Donkey 10/10/10/10
822 (411) Altair81nsk (58) 23.482 0 0.92% Donkey 10/10/10/10
823 (412) kyo_w (53) 23.413 0 0.92% Donkey 10/10/10/10
824 (412) mecheniy2016 (59) 23.482 0 0.92% Donkey 10/10/10/10
825 (413) Dniwe_1337 (41) 23.416 0 0.92% Donkey 10/10/10/10
826 (413) Huraera (59) 23.482 0 0.92% Donkey 10/10/10/10
827 (414) D.Nebel (61) 23.416 0 0.93% Donkey 10/10/10/10
828 (414) Murilo546 (59) 23.488 0 0.93% Donkey 10/10/10/10
829 (415) UshkovGD (50) 23.416 0 0.93% Donkey 10/10/10/10
830 (415) santoscmb10 (55) 23.493 0 0.93% Donkey 10/10/10/10
831 (416) qiubulls (54) 23.423 0 0.93% Donkey 10/10/10/10
832 (416) distop24 (55) 23.494 0 0.93% Donkey 10/10/10/10
833 (417) ACE135-TFG (52) 🤩 23.427 0 0.93% Donkey 10/10/10/10
834 (417) gizmoTheRider (47) 23.495 0 0.93% Donkey 10/10/10/10
835 (418) FR-DFusKo (57) 23.428 0 0.94% Donkey 10/10/10/10
836 (418) mazste (66) 23.497 0 0.94% Donkey 10/10/10/10
837 (419) guest-AsvJIlal (35) 23.429 0 0.94% Donkey 10/10/10/10
838 (419) Saurabh5255 (59) 23.499 0 0.94% Donkey 10/10/10/10
839 (420) romanrey (56) 23.431 0 0.94% Donkey 10/10/10/10
840 (420) JORDAN-KYiV (61) 23.509 0 0.94% Donkey 10/10/10/10
841 (421) black_marco-DMA (52) 🤩 23.432 0 0.94% Donkey 10/10/10/10
842 (421) Nico663 (43) 23.513 0 0.94% Donkey 10/10/10/10
843 (422) castone0413 (47) 23.432 0 0.94% Donkey 10/10/10/10
844 (422) Linbord-HTC (51) 23.516 0 0.94% Donkey 10/10/10/10
845 (423) steiny23 (52) 23.438 0 0.95% Donkey 10/10/10/10
846 (423) bnnorbi (55) 23.516 0 0.95% Donkey 10/10/10/10
847 (424) benibleives (51) 23.439 0 0.95% Donkey 10/10/10/10
848 (424) VK.studentcss (53) 23.531 0 0.95% Donkey 10/10/10/10
849 (425) Pianimal (48) 23.440 0 0.95% Donkey 10/10/10/10
850 (425) Mateibarosan (41) 23.532 0 0.95% Donkey 10/10/10/10
851 (426) Turtchim (43) 23.444 0 0.95% Donkey 10/10/10/10
852 (426) le.stig.du30 (54) 🤩 23.538 0 0.95% Donkey 10/10/10/10
853 (427) RUS-Uziel (58) 23.448 0 0.96% Donkey 10/10/10/10
854 (427) Rockletalk (51) 23.541 0 0.96% Donkey 10/10/10/10
855 (428) vincentriviere7 (48) 23.449 0 0.96% Donkey 10/10/10/10
856 (428) Clooneymann (58) 🤩 23.541 0 0.96% Donkey 10/10/10/10
857 (429) TR-3N3S (54) 🤩 23.449 0 0.96% Donkey 10/10/10/10
858 (429) Zajonc_ (59) 23.549 0 0.96% Donkey 10/10/10/10
859 (430) Mariusz-TFG (49) 🤩 23.458 0 0.96% Donkey 10/10/10/10
860 (430) Dakray98 (49) 23.549 0 0.96% Donkey 10/10/10/10
861 (431) del200518070004 (9) 23.460 0 0.96% Donkey 10/10/10/10
862 (431) RUS-Bostan (71) 23.549 0 0.96% Donkey 10/10/10/10
863 (432) jackal_364 (53) 23.461 0 0.97% Donkey 10/10/10/10
864 (432) orco17 (51) 🤩 23.549 0 0.97% Donkey 10/10/10/10
865 (433) mattlenoz (50) 23.463 0 0.97% Donkey 10/10/10/10
866 (433) feener4444 (46) 23.549 0 0.97% Donkey 10/10/10/10
867 (434) Major_Feny (54) 23.466 0 0.97% Donkey 10/10/10/10
868 (434) DiegoKha_TFG-E (57) 23.553 0 0.97% Donkey 10/10/10/10
869 (435) russianman6711 (55) 23.466 0 0.97% Donkey 10/10/10/10
870 (435) Spooky3011 (46) 23.554 0 0.97% Donkey 10/10/10/10
871 (436) hetfield1337 (53) 🤩 23.466 0 0.98% Donkey 10/10/10/10
872 (436) FatalDragon69 (53) 23.555 0 0.98% Donkey 10/10/10/10
873 (437) koyatoyama5 (52) 23.473 0 0.98% Donkey 10/10/10/10
874 (437) MomoHummus-TFG (50) 🤩 23.555 0 0.98% Donkey 10/10/10/10
875 (438) sunnnyz (56) 23.475 0 0.98% Donkey 10/10/10/10
876 (438) IanAbraham (47) 23.556 0 0.98% Donkey 10/10/10/10
877 (439) Benzouille54 (47) 23.475 0 0.98% Donkey 10/10/10/10
878 (439) makcmm (62) 23.559 0 0.98% Donkey 10/10/10/10
879 (440) checknickelson (52) 23.476 0 0.98% Donkey 10/10/10/10
880 (440) slettenn (45) 🤩 23.561 0 0.98% Donkey 10/10/10/10
881 (441) lazyrage (60) 23.477 0 0.99% Donkey 10/10/10/10
882 (441) mr_Alvikon (59) 23.565 0 0.99% Donkey 10/10/10/10
883 (442) kikoffmvc (54) 23.479 0 0.99% Donkey 10/10/10/10
884 (442) guest-eKcekqdn (38) 23.566 0 0.99% Donkey 10/10/10/10
885 (443) KlangoTango (50) 23.482 0 0.99% Donkey 10/10/10/10
886 (443) ENGAGE.INFINITY (60) 🤩 23.573 0 0.99% Donkey 10/10/10/10
887 (444) JP-Balb-D (61) 23.488 0 0.99% Donkey 10/10/10/10
888 (444) spenner25 (54) 23.573 0 0.99% Donkey 10/10/10/10
889 (445) Hanano8 (55) 23.488 0 1.00% Donkey 10/10/10/10
890 (445) Krat0s7 (51) 23.573 0 1.00% Donkey 10/10/10/10
891 (446) ayembee (53) 23.496 0 1.00% Donkey 10/10/10/10
892 (446) dnz15 (52) 🤩 23.573 0 1.00% Donkey 10/10/10/10
893 (447) Claudio3999 (50) 23.499 0 1.00% Donkey 10/10/10/10
894 (447) Surf-tiki_TFG (50) 🤩 23.575 0 1.00% Donkey 10/10/10/10
895 (448) Ed854 (53) 🤩 23.499 0 1.00% Donkey 10/10/10/10
896 (448) Ghozgul (46) 23.576 0 1.00% Donkey 10/10/10/10
897 (449) Centslessness (57) 23.499 0 1.00% Donkey 10/10/10/10
898 (449) pawouc (52) 23.578 0 1.00% Donkey 10/10/10/10
899 (450) soniamartinho10 (59) 23.504 0 1.01% Donkey 10/10/10/10
900 (450) guest-Ulk0uEk9 (50) 23.582 0 1.01% Donkey 10/10/10/10
901 (451) WAN1966 (53) 🤩 23.505 0 1.01% Donkey 10/10/10/10
902 (451) MAGfr45 (52) 🤩 23.582 0 1.01% Donkey 10/10/10/10
903 (452) trifontournesol (58) 23.505 0 1.01% Donkey 10/10/10/10
904 (452) SpArTaK20162016 (53) 23.582 0 1.01% Donkey 10/10/10/10
905 (453) Trollhunter (46) 23.512 0 1.01% Donkey 10/10/10/10
906 (453) Ayeesha M (16) 23.599 0 1.01% Donkey 10/10/10/10
907 (454) borreborrego1 (52) 23.523 0 1.02% Donkey 10/10/10/10
908 (454) CheemsBorge (44) 🤩 23.599 0 1.02% Donkey 10/10/10/10
909 (455) sacamuelas86 (47) 23.524 0 1.02% Donkey 10/10/10/10
910 (455) del221006075704 (41) 23.605 0 1.02% Donkey 10/10/10/10
911 (456) Razkar_ (58) 🤩 23.526 0 1.02% Donkey 10/10/10/10
912 (456) liudas13 (55) 🤩 23.606 0 1.02% Donkey 10/10/10/10
913 (457) ChuckoMB (43) 23.527 0 1.02% Donkey 10/10/10/10
914 (457) xSativAx (43) 🤩 23.610 0 1.02% Donkey 10/10/10/10
915 (458) FR-IRaV4gEr (45) 23.532 0 1.02% Donkey 10/10/10/10
916 (458) CabanonGH (51) 23.612 0 1.02% Donkey 10/10/10/10
917 (459) dnovitskiy (54) 🤩 23.532 0 1.03% Donkey 10/10/10/10
918 (459) SuperSick91 (51) 🤩 🤡 23.616 0 1.03% Donkey 10/10/10/10
919 (460) pbjunk (59) 23.538 0 1.03% Donkey 10/10/10/10
920 (460) AlexMaster___01 (55) 23.626 0 1.03% Donkey 10/10/10/10
921 (461) Apparatchik71 (51) 23.546 0 1.03% Donkey 10/10/10/10
922 (461) FBOOK-GROUP-TFG (75) 23.631 0 1.03% Donkey 10/10/10/10
923 (462) julesbourbon (46) 23.548 0 1.03% Donkey 10/10/10/10
924 (462) Aitor225 (51) 23.632 0 1.03% Donkey 10/10/10/10
925 (463) tYr0uN (47) 🤩 23.549 0 1.04% Donkey 10/10/10/10
926 (463) Oli19770915 (60) 🤩 23.638 0 1.04% Donkey 10/10/10/10
927 (464) Baxter357 (50) 23.549 0 1.04% Donkey 10/10/10/10
928 (464) SoSadMan (55) 23.639 0 1.04% Donkey 10/10/10/10
929 (465) Prometheus_TFG (55) 23.549 0 1.04% Donkey 10/10/10/10
930 (465) JDdub024 (56) 23.646 0 1.04% Donkey 10/10/10/10
931 (466) BillBoo007 (51) 23.556 0 1.04% Donkey 10/10/10/10
932 (466) ziga.budja (55) 23.649 0 1.04% Donkey 10/10/10/10
933 (467) yakush13 (61) 23.559 0 1.04% Donkey 10/10/10/10
934 (467) guest-HdMM5lXD (37) 🤩 23.649 0 1.04% Donkey 10/10/10/10
935 (468) truck2c (57) 23.559 0 1.05% Donkey 10/10/10/10
936 (468) checknickelson (55) 23.653 0 1.05% Donkey 10/10/10/10
937 (469) guitarewen (47) 23.563 0 1.05% Donkey 10/10/10/10
938 (469) Aigin2015 (55) 23.653 0 1.05% Donkey 10/10/10/10
939 (470) lesjobsssss (50) 23.564 0 1.05% Donkey 10/10/10/10
940 (470) TM_zauralec_GT (56) 23.656 0 1.05% Donkey 10/10/10/10
941 (471) atremeaux (57) 23.565 0 1.05% Donkey 10/10/10/10
942 (471) rdrowsy (45) 23.658 0 1.05% Donkey 10/10/10/10
943 (472) nam20112011 (58) 23.566 0 1.06% Donkey 10/10/10/10
944 (472) Alofka (59) 23.659 0 1.06% Donkey 10/10/10/10
945 (473) Adr-boz13 (63) 23.566 0 1.06% Donkey 10/10/10/10
946 (473) Doody1415 (34) 23.660 0 1.06% Donkey 10/10/10/10
947 (474) link42586 (68) 23.566 0 1.06% Donkey 10/10/10/10
948 (474) dredast2014 (48) 23.661 0 1.06% Donkey 10/10/10/10
949 (475) bacandrea (56) 23.574 0 1.06% Donkey 10/10/10/10
950 (475) steliosczt (51) 23.662 0 1.06% Donkey 10/10/10/10
951 (476) pit139 (49) 23.574 0 1.06% Donkey 10/10/10/10
952 (476) Kritos9966 (55) 🤡 23.666 0 1.06% Donkey 10/10/10/10
953 (477) aminoor94 (50) 23.574 0 1.07% Donkey 10/10/10/10
954 (477) ARG_Augus_TFG.E (48) 23.666 0 1.07% Donkey 10/10/10/10
955 (478) nfjhaviland (53) 23.578 0 1.07% Donkey 10/10/10/10
956 (478) Cap10PlanHatTFG (53) 🤩 23.666 0 1.07% Donkey 10/10/10/10
957 (479) HenkieOne (43) 23.579 0 1.07% Donkey 10/10/10/10
958 (479) JDSarge30 (46) 23.677 0 1.07% Donkey 10/10/10/10
959 (480) Ozymandias-TFG (58) 23.581 0 1.07% Donkey 10/10/10/10
960 (480) AkEyE (53) 23.682 0 1.07% Donkey 10/10/10/10
961 (481) del221102072305 (55) 23.582 0 1.08% Donkey 10/10/10/10
962 (481) Andri4659 (63) 23.682 0 1.08% Donkey 10/10/10/10
963 (482) yobremmurd (71) 23.582 0 1.08% Donkey 10/10/10/10
964 (482) PaTrickArNet (54) 🤩 23.682 0 1.08% Donkey 10/10/10/10
965 (483) hektiman (66) 23.582 0 1.08% Donkey 10/10/10/10
966 (483) petrolero1983 (58) 23.687 0 1.08% Donkey 10/10/10/10
967 (484) GC71 (62) 23.587 0 1.08% Donkey 10/10/10/10
968 (484) CVF161 (58) 🤩 23.689 0 1.08% Donkey 10/10/10/10
969 (485) Rocknrolll21 (56) 23.589 0 1.08% Donkey 10/10/10/10
970 (485) franci11102007 (47) 23.690 0 1.08% Donkey 10/10/10/10
971 (486) theloudone1756 (55) 🤩 23.590 0 1.09% Donkey 10/10/10/10
972 (486) BOL-Ron-TFG_L (52) 🤩 23.692 0 1.09% Donkey 10/10/10/10
973 (487) dmitryanisimoff (48) 23.599 0 1.09% Donkey 10/10/10/10
974 (487) xSamuDxdx (40) 🤡 23.693 0 1.09% Donkey 10/10/10/10
975 (488) kosime (58) 🤩 23.599 0 1.09% Donkey 10/10/10/10
976 (488) K0rzh0v (59) 23.695 0 1.09% Donkey 10/10/10/10
977 (489) jonno1232014 (46) 23.599 0 1.09% Donkey 10/10/10/10
978 (489) Pimikat (53) 23.698 0 1.09% Donkey 10/10/10/10
979 (490) guest-CSwO7RdN (41) 23.599 0 1.10% Donkey 10/10/10/10
980 (490) Non11 (51) 23.705 0 1.10% Donkey 10/10/10/10
981 (491) Allsider (48) 23.599 0 1.10% Donkey 10/10/10/10
982 (491) Mr.TheOffender (60) 23.707 0 1.10% Donkey 10/10/10/10
983 (492) Masterofscore (56) 23.603 0 1.10% Donkey 10/10/10/10
984 (492) MiliOsBo (52) 23.708 0 1.10% Donkey 10/10/10/10
985 (493) XxvvJayvvxX (53) 🤩 23.605 0 1.10% Donkey 10/10/10/10
986 (493) SgtCynicalZA (41) 23.710 0 1.10% Donkey 10/10/10/10
987 (494) pixel-z (55) 23.608 0 1.11% Donkey 10/10/10/10
988 (494) axel66697 (39) 23.712 0 1.11% Donkey 10/10/10/10
989 (495) tiwouane (57) 🤩 23.616 0 1.11% Donkey 10/10/10/10
990 (495) scotennaro (56) 23.716 0 1.11% Donkey 10/10/10/10
991 (496) anthonybessant3 (62) 23.616 0 1.11% Donkey 10/10/10/10
992 (496) Alexey882015 (46) 23.716 0 1.11% Donkey 10/10/10/10
993 (497) phd23011991 (58) 23.616 0 1.11% Donkey 10/10/10/10
994 (497) Staudi (51) 23.728 0 1.11% Donkey 10/10/10/10
995 (498) Junnuj (49) 23.616 0 1.11% Donkey 10/10/10/10
996 (498) Furlan.TFG (46) 🤩 23.732 0 1.11% Donkey 10/10/10/10
997 (499) RF_Cherepashkin (56) 🤩 23.616 0 1.12% Donkey 10/10/10/10
998 (499) le-neyrolland88 (48) 🤩 23.732 0 1.12% Donkey 10/10/10/10
999 (500) commissairefred (54) 23.623 0 1.12% Donkey 10/10/10/10
1000 (500) Faqu777 (54) 23.740 0 1.12% Donkey 10/10/10/10

(Page 1 of 45) 2 >

Generated In 0.7689 Seconds.
Logos and trademarks are property of Trials and Redlynx.